อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่าย ร่วมใจสู้ภัยโควิด19 | ข่าวสาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่าย ร่วมใจสู้ภัยโควิด19

2021-05-14 08:15:00 Asia/Bangkok
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก กรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ พร้อมด้วย นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน
นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
นายวีระ ขวัญเลิศจิตติ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกอบไปด้วย สถาบันยานยนต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และสถาบันอาหาร
ร่วมมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PEE) มูลค่า 185,000 บาท
อีกทั้ง หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น จากกลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชน
ในศูนย์พักคอยวัดสะพาน ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย โดยมี พระกุลชาติ กุลชาโต ผู้ช่วยท่านเจ้าอาวาส
วัดสะพานพระโขนง และนายภาสวีร์ ฤิทธิ์อยู่ ตัวแทนชุมชนคลองเตย เป็นผู้รับมอบ

 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties