งานสัมมนาออนไลน์ “[email protected] - ยานยนต์ไฟฟ้า 100% ปี 2035 จุดเปลี่ยนสำคัญอุตสาหกรรมยายนยนต์ไทย” [ข่าวฝากประชาสัมพันธ์] | ข่าวสาร

งานสัมมนาออนไลน์ “[email protected] - ยานยนต์ไฟฟ้า 100% ปี 2035 จุดเปลี่ยนสำคัญอุตสาหกรรมยายนยนต์ไทย” [ข่าวฝากประชาสัมพันธ์]

2021-05-13 01:46:00 Asia/Bangkok
ไทยเตรียมเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้า 100% ภายในปี 2035 หรือในอีก 14 ปีข้างหน้า เร็วกว่าเป้าหมายเดิมที่วางไว้ในปีถึง 5 ปี โดยมีมาตรการสนับสนุนทั้งระยะยาวและระยะสั้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการปรับเทคโยโลยีเพื่อรองรับจากค่ายรถยนต์ต่างๆ ที่จะช่วยในการสร้างงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

Free! Webinar ยานยนต์ไฟฟ้า 100% จุดเปลี่ยนสำคัญอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ที่รวบรวมบุคคลากรที่อยู่ในแวดวงยานยนต์ไฟฟ้า มาแลกเปลี่ยนแนวคิดผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ จักรยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อโอกาสการก้าวสู่เป้าหมายตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบในอนาคต

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

เวลา 9.00 – 12.30 น. ทาง Zoom application

บรรยายไทย

ลงทะเบียน     

รายละเอียดเพิ่มเติม www.intermachshow.com

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties