ขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ “แนวคิด และกระบวนการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ เพื่อผู้ประกอบการระดับชุมชน” | ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ “แนวคิด และกระบวนการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ เพื่อผู้ประกอบการระดับชุมชน”

2021-08-31 09:17:00 Asia/Bangkok
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) หัวข้อ
“แนวคิด และกระบวนการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ เพื่อผู้ประกอบการระดับชุมชน”
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 9:00-12:00 น.
ผ่านทาง Application Zoom 

ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

บรรยายโดย อ.ศักย บุญชูวิทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

ท่านจะได้พบกับหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ
- องค์ประกอบภายในเครื่องจักร
- ความแตกต่างระหว่างเครื่องจักรอุตสาหกรรม และ เครื่องจักรระดับชุมชน
- แนวคิดการออกแบบเครื่องจักร
- หลักการพิจารณาความแข็งแรงของโครงสร้าง และกลไกเครื่องจักร
-  การเลือกใช้อุปกรณ์ส่งกำลัง
- ระบบควบคุมสำหรับเครื่องจักร

ประโยชน์ที่จะได้รับ :
1. สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการผลิตระดับชุมชน
2. มีแนวทางการออกแบบเครื่องจักรเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรในระดับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

สมัครที่นี่     


 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties