โปรแกรมฝึกอบรมออนไลน์ พิเศษ ลดสูงสุด 50%!!! | ข่าวสาร

โปรแกรมฝึกอบรมออนไลน์ พิเศษ ลดสูงสุด 50%!!!

2021-08-19 02:11:00 Asia/Bangkok

ปรับตัวตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านการพัฒนะศักยภาพตนเอง
TGI ขอนำเสนอหลักสูตรออนไลน์ โดยคงคุณภาพของเนื้อหา จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์
พร้อมรับใบประกาศหลังจากฝึกอบรม


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์จากทางสถาบันไทย-เยอรมัน 
พิเศษเฉพาะหลักสูตรออนไลน์ ระหว่าง สิงหาคม - ธันวาคม 2564  ลดสูงสุด 50%!!!

- ลูกค้าสมาชิก  ส่วนลดหลักสูตร  50% 
- ลูกค้าทั่วไป    ส่วนลดหลักสูตร 40%

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดาวน์โหลดตารางฝึกอบรมและใบสมัคร     

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์มือถือ : 0618251028 
หรือ 038-215033-39 กด 1 
E-mail : [email protected]

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties