​ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่คลัสเตอร์ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565 | ข่าวสาร

​ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่คลัสเตอร์ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565

2021-11-24 09:19:00 Asia/Bangkok
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่คลัสเตอร์ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย 64- มี.ค.65

ดาวน์โหลดใบสมัคร     

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties