ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี "กระบวนการออกแบบกลไกเครื่องจักรระดับชุมชน" | ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี "กระบวนการออกแบบกลไกเครื่องจักรระดับชุมชน"

2022-02-08 04:39:00 Asia/Bangkok
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี "กระบวนการออกแบบกลไกเครื่องจักรระดับชุมชน"  (Onsite)
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

 
ปัจจุบันภาครัฐมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้ชุมชนสามารถผลิตสินค้าเป็นของตนเองเพื่อสร้างรายได้และการจ้างงานแก่ชุนชน ซึ่งสินค้าที่ผลิตจากชุมชนมักจะใช้แรงงานคน และเครื่องจักรอย่างง่ายเป็นหลัก การปรับปรุงให้เครื่องจักรระดับชุมชนมีความสามรถในการทำงานที่อัจฉริยะมากขึ้น จึงต้องอาศัยการออกแบบกลไกที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นผู้ที่เริ่มออกแบบกลไกเครื่องจักร จึงต้องมีกรอบความคิดทางวิศวกรรมเสียก่อนเพื่อจะได้นำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบเครื่องจักร ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อไป

เนื้อหาสัมมนา
1. เครื่องมือสำหรับกระบวนการออกแบบแนวคิด
2. กลไกการทำงานภายในเครื่องจักรแบบต่างๆ
3. การพิจารณาความแข็งแรงกลไกภายในเครื่องจักร
4. การพิจารณาสมรรถนะเครื่องจักร
5. การเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานทางกลทำหรับเครื่องจักร
6. ถาม-ตอบ

สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครด่วน!!

รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านเท่านั้น

สมัครที่นี่     


 

 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties