บล็อก | ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์งาน MiRA & Subcon Thailand EEC 2022

ประชาสัมพันธ์งาน MiRA & Subcon Thailand EEC 2022

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท ซีเอสเค โมลดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท ซีเอชเรดิเอเตอร์ จํากัด

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท เพรสทีจ ออโต้พาร์ทส์ จำกัด

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท มีเทค โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท ณัฐกิจอุตสาหกรรม จำกัด

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัทแวนด้า แพค จำกัด

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมในอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร”

ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
ประจำปีงบประมาณ 2565 สนับสนุนงบประมาณ
ดำเนินงานโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท ซี.ซี. ออโตพาร์ท จำกัด

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท เอเบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท ไทยโซลูชั่น อินดัสเตรียล จำกัด

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0