บล็อก | ข่าว

เปิดรับสมัครโครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 17

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 11 พ.ค. 65
สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ วันที่ 12 พ.ค. 65
ฝึกอบรม ณ สถาบันฯ วันที่ 17 พ.ค.- 23 ธ.ค. 65

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณนวพรรษ  หลั่งอุทก โทร 038-215033-39 ต่อ 1007

ขอเชิญเข้าร่วมงาน CBM Day 2022 งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ครั้งที่ 15

งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ครั้งที่ 15
จัดขึ้นในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี

โปรโมชั่นพิเศษ จัดประชุม/สัมมนาแบบ New Normal

โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย. 65

ตารางฝึกอบรมประจำปี 2565

ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่ https://bit.ly/3lWvecd

ขอเชิญหน่วยงานด้านการพัฒนาเครื่องจักรร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าพิจารณารับทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี

ภายใต้โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2565

ก.อุตฯ ปรับทัพรับการผลิตสมัยใหม่ ตั้งเป้าปรับโรงงานทั่วประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ ประเทศไทย 4.0 Revolution towards Smart industry: Thailand 4.0 ​

ทำเนียบสมาชิก กลุ่มคลัสเตอร์ดิจิทัล

กิจกรรมการยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมดิจิทัล สู่คลัสเตอร์ 4.0
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ