บล็อก

นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมปี 2564

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2564

ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในเดือนมกราคม 2564 มีมูลค่าการขาดดุลอยู่ที่ 726 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และเดือนก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 46 และร้อยละ46 ตามลำดับ

รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย ประจำเดือนมกราคม 2564

ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในเดือนมกราคม 2564  มีมูลค่าการขาดดุลอยู่ที่ 124 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และเดือนก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 12 และร้อยละ17 ตามลำดับ

คลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : มาตรฐานแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

วันที่     19 กุมภาพันธ์ 2564
โดย      อ.พัสกร ทวีวัฒน์ และ อ.ศักดิ์ชัย คงกิติมานนท์

คลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : Material Engineering

รับชมคลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : Material Engineering
วันที่     16 กุมภาพันธ์ 2564
โดย      อ.อรุณ เจียงศรีเจริญ 

รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย ประจำเดือนธันวาคม 2563

วิเคราะห์ข้อมูลโดย ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน
ผู้จัดทำ  
ศิโรรัตน์ สุภาษา
กนิษฐา ศรนิล
อภิรักษ์ เอนกบริบูรณ์

รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม 2563

วิเคราะห์ข้อมูลโดย ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน
ผู้จัดทำ  
ศิโรรัตน์ สุภาษา
กนิษฐา ศรนิล
อภิรักษ์ เอนกบริบูรณ์

คลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : Industrial Robot EP.02

วันที่     27 มกราคม 2564
โดย      อ.กฤษดา เกรียงศักดิ์พงศ์, อ. กษิดิศ ลีลาวิไลลักษณ์ และ อ.เตชินท์ เฉลิมเทวี

คลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : CBM (Condition Based Maintenance)

วันที่     26 มกราคม 2564
โดย     อ.สุเมธ อัศวศิลาวสุกุล, อ.วินัย ตุ้มทอง และ อ.กิตติพล ตรัยศิริกมล

คลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : Pneumatic & Hydraulic Maintenance EP.02

วันที่     25 มกราคม 2564
โดย      อ.คงศักดิ์ อิงคเลิศสุข, อ.ศรสรร สุนทรพะลิน และอ.มาณิก นิลสุวรรณ

หมวดหมู่