วิศวกรวัสดุและโลหะการ - วิศวกร - ชลบุรี,

Careers at

วิศวกรวัสดุและโลหะการ

JOIN US


วิศวกรวัสดุและโลหะการ

category : วิศวกร  |  700/1, ชลบุรี  |  Posted on Dec 12, 2018 ← Back

Job Description

  • เพศชาย/หญิง  อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมวัสดุหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานทดสอบ/วิเคราะห์วัสดุ อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน QC/QA หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้

Openings


Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.Job Summary