รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Designer | News & Event

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Designer

2020-06-26 08:14:00 Asia/Bangkok
สถาบันไทย-เยอรมันขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Designer

ระยะเวลาการรับสมัคร 26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 63

Comments

There are no comments

Posting comments after has been disabled.

News Categoties