ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเผยแพร่ความรู้การจัดทำ Technology Roadmap | News & Event

ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเผยแพร่ความรู้การจัดทำ Technology Roadmap

2020-12-02 07:16:00 Asia/Bangkok
ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเผยแพร่ความรู้การจัดทำ Technology Roadmap
ภายใต้ โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่า (Value Creation) ของภาคเศรษฐกิจไทยด้วยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-15.00 น.

ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ

สมัครออนไลน์ได้ที่     

Comments

There are no comments

Posting comments after has been disabled.

News Categoties