รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2563 | News & Event

รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2563

2021-01-04 07:09:00 Asia/Bangkok
วิเคราะห์ข้อมูลโดย ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน
ผู้จัดทำ  
ศิโรรัตน์ สุภาษา
กนิษฐา ศรนิล
อภิรักษ์ เอนกบริบูรณ์

Comments

There are no comments

Posting comments after has been disabled.

News Categoties