การติดต่อสถาบันไทย-เยอรมัน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | News & Event

การติดต่อสถาบันไทย-เยอรมัน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2021-07-11 12:51:00 Asia/Bangkok
ตามที่สถาบันไทย-เยอรมันได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงได้ให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from home) สถาบันฯ จึงของดการให้บริการฝึกอบรมภายในสถาบันฯ แต่ยังคงให้บริการงานทดสอบ, งานบริการอุตสาหกรรม และบริการอบรมแบบออนไลน์ 

ท่านสามารถติดต่อสถาบันฯ ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 038-215033-39, 033-266040-44 ได้ตามปกติ 
หากต้องการติดต่อส่วนงานอื่นๆ  สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้
 
งานลูกค้าสัมพันธ์ คุณสุภาณี เบอร์ 061-8251028
งานการตลาดและการขาย คุณอภิญญา  เบอร์ 089-9303692
งานทดสอบวัสดุ  คุณอรุณ  เบอร์ 083-1995780
งานบริการอุตสาหกรรม  คุณจิรวุฒิ  เบอร์ 086-1880316
งานการเงิน คุณดวงมณี เบอร์ 094-4899722
งานบัญชี คุณจันจิรา เบอร์ 094-4899698
งานจัดซื้อ คุณพรทิพา เบอร์ 087-5030829

และช่องทางอื่นๆ ได้ตามปกติ
E-mail : [email protected]
Line Official : @thaigermanisnt
Facebook : TGI Thai-German Institute

ห่างเพื่อลดความเสี่ยง แต่ TGI ยังพร้อมให้บริการเหมือนเดิม

Comments

There are no comments

Posting comments after has been disabled.

News Categoties