ภาพบรรยากาศพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงาน ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ หลักสูตร Industry 4.0 for Supervisor | News & Event

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงาน ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ หลักสูตร Industry 4.0 for Supervisor

2021-07-29 05:53:00 Asia/Bangkok
ภาพบรรยากาศพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงาน ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ 
หลักสูตร Industry 4.0 for Supervisor
สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน

โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ได้แก่
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล (ประธานคณะทำงานฯ)
อ.ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต (เลขานุการคณะทำงานฯ) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คุณชัยพล เกิดวงศ์บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด 

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 20 ท่าน

 

Comments

There are no comments

Posting comments after has been disabled.

News Categoties