ทำเนียบสมาชิก กลุ่มคลัสเตอร์ดิจิทัล | News & Event

ทำเนียบสมาชิก กลุ่มคลัสเตอร์ดิจิทัล

2021-09-08 08:58:00 Asia/Bangkok
สถาบันไทย-เยอรมัน ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลทำเนียบสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ดิจิทัล
กิจกรรมการยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมดิจิทัล สู่คลัสเตอร์ 4.0
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อเพื่อใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และประโยนช์ในการเชื่อมโยงธุรกิจ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่      

Comments

There are no comments

Posting comments after has been disabled.

News Categoties