ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ ประเทศไทย 4.0 Revolution towards Smart industry: Thailand 4.0 | ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ ประเทศไทย 4.0 Revolution towards Smart industry: Thailand 4.0

2021-09-30 04:24:00 Asia/Bangkok
ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ ประเทศไทย 4.0 Revolution towards Smart industry: Thailand 4.0 

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom 

ภายในงานท่านจะได้พบกับ การแสดงวิสัยทัศน์ ทิศทางใหม่ประเทศไทย 4.0 
โดย ท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
และการเสวนา หัวข้อ “ความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐาน local system integrator ไทยสู่สากล” 


ลงทะเบียน     

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties