ขอเชิญหน่วยงานด้านการพัฒนาเครื่องจักรร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าพิจารณารับทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี | ข่าวสาร

ขอเชิญหน่วยงานด้านการพัฒนาเครื่องจักรร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าพิจารณารับทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี

2022-01-07 12:00:00 Asia/Bangkok
สถาบันไทย-เยอรมันร่วมกับกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญหน่วยงานด้านการพัฒนาเครื่องจักรร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าพิจารณารับทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line Open Chat     


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม     


ยื่นข้อเสนอโครงการ     

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties