ขอเชิญเข้าร่วมสมัครโครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม (Flagship) | ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมสมัครโครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม (Flagship)

2021-11-25 08:57:00 Asia/Bangkok
ขอเชิญเข้าร่วมสมัครโครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม (Flagship)

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบอัตโนมัติอุปกรณ์/เครื่องจักรเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรแทนแรงงานคนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้-30 ธันวาคม 2564

สมัครเข้าร่วมโครงการที่นี่      

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties