บล็อก | ข่าวกิจกรรม

การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand : MiT [ข่าวฝากประชาสัมพันธ์]

เปิดให้ยื่นขอใบรับรอง ตั้งแต่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง www.fti.or.th/MiT

นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต

กับอุตสาหกรรมการวันนี้ ประเด็นสำคัญที่กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวคงหนีไม่พ้น นโยบาย 4.0 หลากหลายความเห็นความเข้าใจที่มีต่อการก้าวสู่ยุคใหม่ของการผลิต หรือ มิติข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง วันนี้ ทีมงาน Horizon ได้รับเกียรติจาก ผอ. สมหวัง บุญรักษ์เจริญ สถาบัน ไทย-เยอรมัน (TGI) ให้เกียรติสละเวลามาให้สัมภาษณ์