ออกแบบและผลิตชิ้นงาน
ออกแบบ และผลิตชิ้นงานและเครื่องจักร
บำรุงรักษาเครื่องจักร
บริการบำรุงรักษาเครื่องจักร
ออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติ
บริการออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติ

ออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติ

บำรุงรักษาเครื่องจักร
สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44