บล็อก | Up to date


รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2564
แนวโน้มเทคโนโลยี

Read More
ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม ปี 2565
แนวโน้มเทคโนโลยี

Read More
ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนมกราคม ปี 2566
สภาวะอุตสาหกรรม

Read More
ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566
แนวโน้มเทคโนโลยี

Read More
ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ประจำเดือนมีนาคม ปี 2566
แนวโน้มเทคโนโลยี

Read More
รายงานสภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย ประจำเดือนกันยายน 2566
แนวโน้มเทคโนโลยี

Read More
รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย ประจำเดือนตุลาคม 2566
แนวโน้มเทคโนโลยี

Read More

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44