กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
2023-03-20
By. Admin
ปฐมนิเทศ เพื่ออธิบายถึงรายละเอียดโครงการและการใช้ชีวิตในการฝึกอบรม
2022-12-21
By. การตลาด
กิจกรรมฝึกระเบียบวินัย ละลายพฤติกรรม
2022-12-21
By. การตลาด
เรียนภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ
2022-12-21
By. การตลาด
เรียนภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ
2022-12-21
By. การตลาด
กิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์และบำเพ็ญประโยชน์
2022-12-21
By. การตลาด
กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อเรียนรู้การทำงานจริง
2022-12-21
By. การตลาด
กิจกรรมเข้าค่ายสมาธิ เพื่อเรียนรู้วิธีการฝึกสมาธิ
2022-12-21
By. การตลาด
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
2022-12-21
By. การตลาด
กิจกรรมทัศนศึกษา
2022-12-21
By. การตลาด
การสัมภาษณ์เพื่อเลือกสถานประกอบการในการฝึกงาน
2023-03-20
By. Admin
กิจกรรม Team Building (สร้างทีม การเรียนรู้ชีวิตก่อนการฝึกงาน)
2022-12-21
By. การตลาด
ปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้โอวาทก่อนการฝึกงานในสถานประกอบการ
2022-12-21
By. การตลาด
แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างอาจารย์ และ ลูกศิษย์
2023-03-20
By. Admin

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44