กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
2023-03-20
By. Admin
ปฐมนิเทศ เพื่ออธิบายถึงรายละเอียดโครงการและการใช้ชีวิตในการฝึกอบรม
2022-12-21
By. การตลาด
เรียนภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ
2022-12-21
By. การตลาด
เรียนภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ
2022-12-21
By. การตลาด
กิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์และบำเพ็ญประโยชน์
2022-12-21
By. การตลาด
กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อเรียนรู้การทำงานจริง
2022-12-21
By. การตลาด
กิจกรรมเข้าค่ายสมาธิ เพื่อเรียนรู้วิธีการฝึกสมาธิ
2022-12-21
By. การตลาด
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
2024-03-01
By.
กิจกรรมทัศนศึกษา
2024-03-01
By.
การสัมภาษณ์เพื่อเลือกสถานประกอบการในการฝึกงาน
2024-03-01
By.
กิจกรรม Team Building (สร้างทีม การเรียนรู้ชีวิตก่อนการฝึกงาน)
2024-03-01
By.
ปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้โอวาทก่อนการฝึกงานในสถานประกอบการ
2024-03-01
By.
แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างอาจารย์ และ ลูกศิษย์
2024-03-01
By.
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในโครงการ "อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย"
2023-11-07
By. HR
กิจกรรมทำความดีเนื่องในเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา
2023-11-07
By. HR
กิจกรรมทำความดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
2023-11-07
By. HR
กิจกรรมทำความดีปรับปรุงภูมิทัศน์
2023-11-07
By. HR

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44