รายละเอียด

ร่วมงานกับเรา

- JOIN US -
สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม สถาบันต้องการรับสมัครพนักงานในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
วิศวกรเทคโนโลยีหุ่นยนต์
วิศวกร
วันที่ประกาศ : 06/2022
วิศวกรวัสดุและโลหะการ
วิศวกร
วันที่ประกาศ : 25/2022
Plastic Injection Engineer
วิศวกร
วันที่ประกาศ : 28/2022
วิศวกรไฟฟ้าคอนโทรล
วิศวกร
วันที่ประกาศ : 28/2022
ช่างเทคนิค (งานทดสอบ)
ช่างเทคนิค
วันที่ประกาศ : 25/2022
Sale Executive
การขายและสนับสนุนบริการ
วันที่ประกาศ : 25/2022

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44