ร่วมงานกับเรา

- JOIN US -
สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม สถาบันต้องการรับสมัครพนักงานในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
วิศวกรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกร
วันที่ : 14/11/2023
เจ้าหน้าที่งานขาย
วิศวกร
วันที่ : 31/10/2023
วิศวกรการขาย
วิศวกร
วันที่ : 10/10/2023
วิศวกรระบบอัตโนมัติ
วิศวกร
วันที่ : 10/10/2023
วิศวกรออกแบบ
วิศวกร
วันที่ : 11/10/2023
ผู้จัดการแผนกรับรองและทดสอบ
วิศวกร
วันที่ : 03/10/2023
ผู้จัดการแผนก Smart Factory
วิศวกร
วันที่ : 27/09/2023
เจ้าหน้าที่งานขาย
งานสนับสนุน
วันที่ : 14/09/2023
ช่างเทคนิคทดสอบวัสดุ
ช่างเทคนิค
วันที่ : 13/09/2023
วิศวกรทดสอบวัสดุ
วิศวกร
วันที่ : 13/09/2023

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44