ร่วมงานกับเรา

- JOIN US -
สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม สถาบันต้องการรับสมัครพนักงานในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
วิศวกร
วิศวกร
วันที่ : 13/06/2024
วิศวกรหุ่นยนต์
วิศวกร
วันที่ : 24/07/2024
วิศวกรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกร
วันที่ : 22/01/2024
ผู้จัดการแผนก Smart Factory
วิศวกร
วันที่ : 27/09/2023
ช่างเทคนิคทดสอบวัสดุ
วิศวกร
วันที่ : 05/01/2024
วิศวกรเพิ่มผลิตภาพ
วิศวกร
วันที่ : 19/04/2023
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
วิศวกร
วันที่ : 24/07/2024

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44