สถาบันไทย-เยอรมัน

ROOM RENTAL

บริการเช่าห้องสัมมนา และห้องประชุม

ความสะดวก

ห้องประชุมให้เช่ารายวัน และมีที่จอดรถไว้รองรับ

ห้องหลายขนาด

เลือกห้องสัมมนาได้ตามขนาดที่ต้องการ

อุปกรณ์ครบครัน

อุปกรณ์พร้อมให้บริการฟรี WIFI, เครื่องเสียง ฯ

A 300

ห้อง Auditorium ที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สามารถจุได้ถึง 180-200 คน คอยให้บริการลูกค้าเพื่อใช้เป็นห้องประชุมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ 350 ตร.ม. จุคนได้มากกว่า 200 คน

A 511/1-2 (Big)

ห้องอบรมขนาดกลาง - ใหญ่ มีขนาดพื้นที่ 278 ตร.ม. จุคนได้ตั้งแต่ 40 - 110 คน เหมาะสำหรับการสัมมนาหรือการประชุม ขนาดกลางจนไปถึงขนาดใหญ่ , สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตลอดไปจนการจัดงานแสดงสินค้า อีกทั้งห้องนี้ยังมีความพิเศษคือสามารถปรับขนาดตามจำนวนของผู้เข้าร่วมสัมมนาได้อย่างเหมาะสม

A 523, 522

ห้องสัมมนา A-522 และ A523 เป็นห้องสัมมนาขนาดเล็กมีขนาดพื้นที่ 63.4 ตร.ม. จุคนได้ตั้งแต่ 10-20 คน เหมาะสำหรับการประชุม หรือจัดสัมมนากลุ่มเล็ก

อัตราค่าเช่าห้องสัมมนา
ชื่อห้อง ขนาด (ตรม.) จำนวนคน (ปกติ) ราคาปกติ (ยังไม่รวม Vat) ราคาวันหยุด (ยังไม่รวม Vat)
A 523, 522 129 20-30 3,200 5,200
A 505 184 40-60 3,500 5,500
A 511/1 (Small) 193 90-100 4,000 6,000
A 511/1-2 (Big) 278 120 5,000 7,000
A 300 350 180-220 10,000 17,000
อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในห้องสัมมนา
Screen, Microphone, White Board, Pin Board
รายการอุปกรณ์เสริม (มีค่าใช้จ่าย)
  • LCD Projector 2000 /วัน
  • Back Drop (ขนาด 2x1 เมตร) ไม่ระบุ /วัน
  • Copy Document 1.50 /แผ่น

** หมายเหตุ **

1. อัตราค่าเช่าห้องเป็นช่วงเวลา 08.00-17.00 น.

2. กรณีที่มีการบริการหลังเวลา 17.00 น. ทางสถาบันฯ คิดอัตราค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท/ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • การจัดบุฟเฟ่ต์กรุณาสำรองที่นั่งอย่างน้อย 30 ท่านขึ้นไป
  • การสั่งอาหารว่างขั้นต่ำ ครั้ง/วัน
  • ราคาอาหารกลางวันและอาหารว่าง คิดตามจริงแต่ไม่ต่ำกว่าที่จอง
  • ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นฤมล

Tel    : 038-215033-39 or 033-266040-44 Ext. 1602 or 1604

Mobile : 061-8251029  (จ. ถึง ศ. 8.00 - 17.00 น.)

Email  : naruemon.k@tgi.mail.go.th

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44