การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลังในโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูง

22-EEP-12

Intermediate
วัตถุประสงค์

  - อธิบายโครงสร้างของระบบไฟฟ้าแรงดันสูงได้อย่างถูกต้อง

  - อธิบายหน้าที่การทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูงได้อย่างถูกต้อง

  - ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูงได้อย่างถูกต้อง

  และปลอดภัย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน  (22-EEP-11)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน  (22-EEP-11)

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

เนื้อหาหลักสูตร

1. โครงสร้างระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

1.1   Disconnecting Switch.

1.2   Lightning Arrester.

1.3   Voltage Transformer.

1.4   Current Transformer.

1.5   Power Circuit Breaker.

2. โครงสร้างของระบบไฟฟ้าแรงดันสูง

2.1  AIS

2.2  GIS

3. การซ่อมบำรุง, การติดตั้งและการเลือกใช้สวิทซ์

4. ระบบสายดินของไฟฟ้าแรงสูง

5. โครงสร้างและฟังก์ชันการทำงานของสวิทซ์

6. การซ่อมบำรุงและการเลือกใช้หม้อแปลง

6.1  หม้อแปลงจำหน่าย

6.2  หม้อแปลงกำลัง

7. หลักการบำรุงรักษา และความปลอดภัยในการใช้งานไฟฟ้าแรงดันสูง

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44