การอ่านแบบไดอะแกรมไฟฟ้าและการเดินสายตู้ควบคุมตามมาตรฐาน

22-EEP-21

Advanced
วัตถุประสงค์

  - ผู้เข้าเรียนจะได้เรียนรู้หลักการและลักษณะของวงจรควบคุมมาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรม

  - ผู้เข้าเรียนจะสามารถทำการแก้ไขปัญหาของวงจรควบคุมไฟฟ้าและทำความเข้าใจกับการอ่านแบบวงจรไฟฟ้าและแบบของตู้ควบคุมไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.  ชุดฝึกสำหรับวงจรควบคุม (รีเลย์,แมกเนติคคอนแทคเตอร์,              เซอร์กิตเบรกเกอร์, เทอร์มินอล ,อื่นๆ)   4 ชุด

  2.มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส                      4 ชุด

  3.ตู้ไฟฟ้า                                       4 ชุด

  4.เครื่องปริ้นมาร์คสาย                       2 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. สัญลักษณ์การเขียนแบบมาตรฐานและแบบของวงจรควบคุมไฟฟ้า

   1.1 แบบของวงจรไฟฟ้าและแบบของวงจรรีเลย์อย่างง่าย

   1.2 วงจรควบคุมด้วยแมกเนติกคอนแทคเตอร์

   1.3 การเขียนแบบไฟฟ้าพื้นฐาน

2. การออกแบบวงจรควบคุมในตู้ควบคุมไฟฟ้า

   2.1 อุปกรณ์ต่างๆสำหรับการติดตั้งตู้ควบคุม

   2.2 เครื่องมือสำหรับการติดตั้งตู้ควบคุม

   2.3 การตรวจสอบและแก้ไขการเชื่อมต่อและไม่ถูกต้อง

3. การเดินสายและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

8 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44