การเปลี่ยน การติดตั้ง บอลสกรูและลิเนียร์ไกด์ เพื่อรีโทรฟิตและบำรุงรักษาเครื่องจักร CNC

46-MRM-31

Intermediate
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้เข้าใจวิธีการตรวจสอบเครื่องจักร ซี เอ็น ซี และสามารถตรวจสอบการสึกหรอ ซ่อมบำรุงตลอดจนเปลี่ยนชิ้นส่วนทางกลได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทางด้านเครื่องกล หรือ

  2. ผู้มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องจักรกล ซี เอ็น ซี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทางด้านเครื่องกล หรือ

  2. ผู้มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องจักรกล ซี เอ็น ซี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. ชุดเครื่องมือทางกล

  2. บอลสกรู แบริ่ง และลิเนียไกด์

เนื้อหาหลักสูตร

1. การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

2. กลไกการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกล ซี เอ็น ซี

3. การเสื่อมสภาพของเครื่องจักรกล ซี เอ็น ซี

4. เทคโนโลยีบอลสกรูและการเลือกใช้

5. เทคโนโลลิเนียไกด์และการหาอายุการใช้งาน

6. การติดตั้งบอลสกรูและลิเนียไกด

7. การตรวจสอบและปรับตั้งชิ้นส่วนทางกล

8. การสอบเทียบตามมาตรฐาน

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

8 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44