งานหล่อโลหะเหล็กและเหล็กกล้า

24-MEU-32

Basic
วัตถุประสงค์

  1.    เพื่อให้เข้าใจบทบาทสำคัญของการหล่อ

  2.    เพื่อทราบวิธีการทำแบบหล่อแบบต่างๆ

  3.     โลหะวิทยาเบื้องต้นสำหรับเหล็กหล่อ

  4.    เข้าใจการปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กหล่อ

  5.     เข้าใจหลักการออกแบบระบบทางวิ่งและชดเชยน้ำโลหะเบื้องต้น

  6.      เข้าใจข้อบกพร่องงานหล่อแบบต่างๆ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.    มีพื้นฐานด้านงานหล่อเหล็ก

  2.     มีประสบการณ์ด้านงานหล่อหรือวิศวกรรม

         3.   ผู้สนใจในงานหล่อเหล็ก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.    มีพื้นฐานด้านงานหล่อเหล็ก

  2.     มีประสบการณ์ด้านงานหล่อหรือวิศวกรรม

         3.   ผู้สนใจในงานหล่อเหล็ก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.    Material Testing Machine

  2.    Material Standard

   

เนื้อหาหลักสูตร

1.    ความหมายและความสำคัญของการหล่อโลหะ

2.     วิธีการทำแบบหล่อโลหะแบบต่างๆ

3.    เหล็กหล่อชนิดต่างๆและโลหะวิทยาเบื้องต้น

4.    การควบคุม วิธีการปรับปรุงคุณภาพเหล็กหล่อโดยทั่วไป (อิทธิพลของธาตุผสม, Inoculation,       Spheroidizing สำหรับ Cast Iron)

5.   หลักการออกแบบ Gating system และ Riser Design เบื้องต้น

6. ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานหล่อเหล็ก (Casting Defect)

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44