ระบบไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่

21-HYD-41

Advanced
วัตถุประสงค์

    เพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำงานซ่อมบำรุง การวิเคราะห์และการออกแบบระบบไฮดรอลิกควบคุมเครื่องจักรกลแบบเคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความปลอดภัยในการใช้งาน 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบไฮดรอลิก พื้นฐาน (21–HYD -10) หรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฮดรอลิกและมีประสบการณ์การทำงานทางด้านไฮดรอลิก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบไฮดรอลิก พื้นฐาน (21–HYD -10) หรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฮดรอลิกและมีประสบการณ์การทำงานทางด้านไฮดรอลิก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1. Mobile Hydraulic Training     1  ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความหมายของ Mobile Hydraulic และการนำไปใช้งาน

2. ชนิดข้อดี ข้อเสียและโครงสร้างของระบบไฮดรอลิก

   2.1 Open Loop Circuit

   2.2 Clossed Loop Circuit

   2.3 Hydraulic System Structure

3.    ถังเก็บน้ำมันไฮดรอลิก

4.    ชนิดและลักษณะของวาล์วไฮดรอลิกแบ่งตามโครงสร้างของวาล์ว

5. โครงสร้าง สัญลักษณ์ และการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง เช่น 6/3 , Cylinder Spool , Motor Spool , Parallel Circuit , Tandem Circuit

6. โครงสร้าง สัญลักษณ์ และการใช้งานของวาล์วควบคุมอัตราการไหล เช่น 3 Way Flow Control Valve , Flow  Divider , Priority  Valve

7. โครงสร้าง สัญลักษณ์ และการใช้งานของวาล์วควบคุมกันกลับ เช่น Shuttle ,Mechanical operate check Valve

8. โครงสร้าง สัญลักษณ์ และการใช้งานของวาล์วควบคุม  ความดัน เช่น Joystick , motion control valve 

9.  โครงสร้างและการใช้งานของวาล์วผสม เช่น Load   Sensing Valve, DCV with  pressure control Valve

10.  Variable pump และ variable motor hydraulic สำหรับ ระบบไฮดรอลิกแบบวงรอบปิด

11.  วงจรไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลหนัก เช่น  Hydrostatic Transmission , Power Steering

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

4 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44