การออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มสำหรับขึ้นรูปอลูมิเนียม

42-TDT-36

Basic
วัตถุประสงค์

       1. เข้าใจกระบวนการลากขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผ่น

   2. เข้าใจชนิดและชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปอลูมิเนียม

   3. เข้าใจเครื่องปั๊มโลหะที่ใช้ในการปั๊มแม่พิมพ์ลากขึ้นรูป

   4. เข้าใจการคำนวณองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์ลากขึ้นรูป อลูมิเนียม

   5. เข้าใจการออกแบบแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปอลูมิเนียม

   6. เข้าใจวัสดุในการทำแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปอลูมิเนียม

   7. เข้าใจการเคลือบผิวแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปอลูมิเนียม

       8. เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานลากขึ้นรูปอลูมิเนียม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. ตัวอย่างชิ้นงานลากขึ้นรูปอลูมิเนียม

  2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม

  3. แม่พิมพ์ลากขึ้นรูปอลูมิเนียม

  4. เครื่องปั๊ม

เนื้อหาหลักสูตร

    1. กระบวนการลากขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผ่น

    2.ชนิดและชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปอลูมิเนียม

    3.เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้ในการปั๊มแม่พิมพ์ลากขึ้นรูป

4. การคำนวณองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปอลูมิเนียม

5. การออกแบบแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปอลูมิเนียม

6.วัสดุในการทำแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปอลูมิเนียม

7.การเคลือบผิวแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปอลูมิเนียม

    8.ปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานลากขึ้นรูปอลูมิเนียม

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44