การโปรแกรม PLC (SLC 500) & RS Logix500 ระดับพื้นฐาน

22-PLC-50

Basic
วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้สามารถเข้าใจโครงสร้างส่วนประกอบพื้นฐาน หลักการทำงานและการใช้คำสั่ง ฟังก์ชั่นต่างๆ ในกลุ่มคำสั่งเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์และ Touch Screenได้สามารถใช้โปรแกรม RS Logix500 Software เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ PLC SLC500 และ conveyor  และ  Lifting application ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - PLC ( SLC500)Allen Bradley     6 ชุด

  - RS Logix500 Software               6 ชุด

  - Conveyor  and   Lifting application Simulation module                   6 ชุด

  - Computer  Notebook                 6 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- โครงสร้างพื้นฐานของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

- การใช้ซอฟต์แวร์ RS Logix500 Software ออกแบบโปรแกรม PLC.

- System and Data base for PLC SLC500

- การใช้คำสั่ง ฟังก์ชั่นต่างๆ ภายในโปรแกรม PLC SLC500 Series  CPU 03,04

- การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบควบคุมแบบลอจิก โดยใช้ภาษา LADDER

- หลักการของการควบคุมอย่างปลอดภัย

- การเชื่อมต่อ และรับส่งข้อมูลระหว่าง PLC  และ conveyor  and   Lifting application

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

4 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44