การโปรแกรม PLC (Control Logix 5000 & RS Logix 5000) ระดับสูง

22-PLC-54

Advanced
วัตถุประสงค์

  - สามารถเข้าใจโครงสร้างส่วนประกอบขั้นสูงของ PLC Logix5000 & RS Logix5000 หลักการทำงานและการใช้คำสั่ง ฟังก์ชั่นต่างๆ ในกลุ่มคำสั่งขั้นสูงในการเขียนโปรแกรมของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ได้

  - สามารถประยุกค์ใช้โปรแกรม RS Logix5000 Software เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ PLC Logix5000 และ conveyor และ Lifting application ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รวมถึงมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม PLC Logix5000 ขั้นพื้นฐาน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รวมถึงมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม PLC Logix5000 ขั้นพื้นฐาน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -  PLC (Logix5000) Allen Bradley  2 ชุด

  - RS Logix5000 Software              2 ชุด

  - ชุดคอนเวเยอร์เคลื่อนที่                  2 ชุด

  - คอมพิวเตอร์                                 2 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- การสร้างและการจัดการ RS Logix 5000 project รูปแบบใหม่

- การจัดข้อมูลใน RS Logix 5000 project.

- การเข้า การแก้ไข การตรวจสอบ การเขียนแลดเดอร์ใน RSLogix 5000 project.

- การสื่อสารร่วมกับโมดูล 1756-I/O

- การกำหนดค่า Produce และ Consume tags

- ControlNetTM Network

- สื่อสารระยะไกลผ่าน 1756-I/O Module นอกเหนือจาก ControlNet™ Network

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

4 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44