Touch Screen (Proface ) สำหรับแสดงผลและควบคุมการทำงานโดยใช้ PLC Omron

22-PLC-61

Basic
วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ตั้งแต่การสร้างกราฟฟิกและการเชื่อมโยงเพื่อติดต่อกับฮาร์ดแวร์จนกระทั่งสามารถควบคุมและแสดงสถานะระบบได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ PLC  และคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ PLC  และคอมพิวเตอร์

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดฝึก PLC CJ2M  ยี่ห้อ OMRON        3 ชุด

  - ซอฟต์แวร์ GP-Pro EX                         3 ชุด

  - HMI ยี่ห้อ  PROFACE                         3 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- บทนำ HMI

- การแสดงสถานะบิตและควบคุมบิต

- การแสดงสถานะเวิร์ดและควบคุมเวิร์ด

- การทำระบบเตือน Alarm

- การโอนถ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์กับจอทัชสกรีน

- การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

- การสุ่มเก็บข้อมูล

- Pass-Through

- การตั้งค่าสูตรทำงาน

- การแสดงและการเปลี่ยนแปลงข้อความ

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

3 คน

ค่าอบรม/ท่าน

11,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

11,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44