การโปรแกรม PLC (OMRON) & CX-Programmer ระดับสูง

22-PLC-62

Advanced
วัตถุประสงค์

  - สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอลและการใช้คำสั่งฟังก์ชั่นต่างๆในกลุ่มคำสั่งขั้นสูงในการเขียนโปรแกรมของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ได้

  - สามารถอธิบายโปรแกรมควบคุมการทำงานที่เขียนอยู่ในรูปแบบ Function Chart(SFC) และระบบประมวลผลด้วยสัญญาณอนาล็อกของ PLC ได้

  - สามารถประยุกค์ความรู้จากการอบรมและการปฏิบัติกับการออกแบบระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมได้

  - สามารถใช้โปรแกรม CX-Programmer ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้หรือผ่านการอบรม การโปรแกรม PLC (OMRON) & CX-Programmer ระดับพื้นฐาน

  (22-PLC-60) มาแล้ว 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้หรือผ่านการอบรม การโปรแกรม PLC (OMRON) & CX-Programmer ระดับพื้นฐาน

  (22-PLC-60) มาแล้ว 

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดฝึก PLC CJ2M  ยี่ห้อ OMRON         6 ชุด

  - ซอฟต์แวร์ CX-Programmer                  6 ชุด

  - คอมพิวเตอร์                                          6 ชุด

  - Simulation Module                               6 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- ออกแบบโปรแกรม PLC ด้วยโปรแกรม CX-Programmer

- ออกแบบโปรแกรมควบคุมด้วยภาษา Sequence Control System(SFC)

- การใช้งานคำสั่งชั้นสูงและฟังก์ชันการทำงาน PLC(Omron) รุ่น CJ2M

- ออกแบบโปรแกรม PLC กับสัญญาณแบบอนาล็อก

- โปรแกรมฟังก์ชันคณิตศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

11,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

11,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44