เทคโนโลยีเซนเซอร์และตัวควบคุมอุณหภูมิ

22-SEN-10

Basic
วัตถุประสงค์

  - สามารถอธิบายหลักการทำงานของเซนเซอร์แต่ละชนิด

  - สามารถเลือกใช้เซนเซอร์และชุดอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน

  - สามารถปรับตั้งค่าความสัมพันธ์ของระบบควบคุมอุณหภูมิได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดฝึกอบรมเซนเซอร์                 6 ชุด

  - แหล่งจ่ายไฟ(12 VDC)              6 ชุด

  - แหล่งจ่ายไฟ(24 VDC)              6 ชุด

  - วัตถุที่ใช้ตรวจจับ                          6 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- พฤติกรรมพื้นฐานของเซนเซอร์

- โครงสร้างและส่วนประกอบเซนเซอร์

- ประสิทธิภาพในการตรวจจับของเซนเซอร์

- ปรับแต่งประสิทธิภาพในการตรวจจับวัตถุ

- วงจรและการเชื่อมต่อเซนเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ควบคุม

- การปฏิบัติและการใช้งานเซนเซอร์อุตสาหกรรม

- ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรและการแก้ปัญหา

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44