การเชื่อมต่ออุปกรณ์ RFID เข้ากับระบบ Database และ Logistic System

22-SEN-11

Basic
วัตถุประสงค์

    - เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และสามารถประยุกต์ ใช้ระบบ RFID ในกระบวนการผลิตและการเชื่อมต่อผ่าน PLC

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    - หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะนำระบบ RFID มาประยุกต์ใช้ เช่น ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    - หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะนำระบบ RFID มาประยุกต์ใช้ เช่น ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบ

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    - ชุดทดลอง RFID                         6 ชุด

    - คอมพิวเตอร์และ PLC                6 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- พื้นฐานระบบ RFID

- โครงสร้างระบบ RFID

- การเข้ารหัสและการมอดูเลชั่น

- การอ่าน/เขียนข้อมูล

- การเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ควบคุมในอุตสาหกรรม เช่น PLC

- การประยุกต์ใช้งานระบบ RFID ในกระบวนผลิต

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44