การดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในเครื่องจักรกล

22-SEN-12

Basic
วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้เข้าใจหน้าที่และหลักการทำงานของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในเครื่องจักรกล

  - สามารถควบคุมอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่น เช่น Robot, AGV และ Press Machine เป็นต้น และยังสามารถป้องกันอุบัติเหตุกับพนักงานในโรงงานได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป)

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านช่างทั่วไป

  - มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป)

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านช่างทั่วไป

  - มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดฝึก Safety(SICK)                      6 ชุด

  - ชุดควบคุม Safety(SICK)                              6 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความหมายของความปลอดภัย(ISO/CE)

2. เครื่องจักรที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย

3.ขั้นตอนด้านความปลอดภัย

3.1 ประเมินความเสี่ยง

3.2 การลดความเสี่ยง

3.3 การทำเอกสาร

4. การใช้งานอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและการแก้ปัญหา

5. ความตระหนักด้านความปลอดภัย

6. การใช้งานโปรแกรมเครื่องจักรสำหรับความปลอดภัยและประโยชน์ในการใช้งาน

7. วิธีการติดตั้ง การใช้งานกล้องและประโยชน์ของเครื่องจักรในกลุ่ม C40

8. วิธีการติดตั้ง การใช้งานกล้องและประโยชน์ของเครื่องจักรในกลุ่ม V300

9. วิธีการติดตั้งเครื่องจักรในกลุ่ม S3000

10. การใช้งานและประโยชน์ของ Safety Switch

11. การใช้งานอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

12. ประโยชน์และการใช้งานโปรแกรม FlexiSoft

13. การออกแบบและแก้ไขโปรแกรม FlexiSoft

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44