การกำหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อนในแบบงานเครื่องกล

25-DRA-12

Intermediate
วัตถุประสงค์

    สามารถอ่านแบบและกำหนดขนาดเพื่อบอกรูปร่างของชิ้นงานได้อย่างถูกต้องรวมทั้งการกำหนดพิกัดความคลาดเคลื่อนในรูปแบบต่างๆลงไปในแบบงานได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล หรือมีประสบการณ์ในการอ่านแบบงานในการผลิตและควบคุมคุณภาพชิ้นส่วน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล หรือมีประสบการณ์ในการอ่านแบบงานในการผลิตและควบคุมคุณภาพชิ้นส่วน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1. เอกสารประกอบการสอน

เนื้อหาหลักสูตร

1. ภาพ3มิติและภาพฉาย2มิติของชิ้นงาน

2. รูปแบบของแบบงาน(Drawing)ตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO,DIN ฯลฯ

3. หลักการอ่านแบบงาน

4. ภาษาและสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความทางวิศวกรรม

5. การกำหนดขนาดเพื่อบ่งบอกรูปร่างของชิ้นงาน

6. ประเภทของขนาดต่างๆยกตัวอย่างเช่น Linear Dimension, Diameter, Radius, Fillet, Location Dimension.

7. ประเภทของตัวเลขกำหนดขนาดเช่น Reference dimension, Basic dimension, Critical  dimension, เป็นต้น

8. พิกัดงานสวม,คุณภาพผิว

9. GD&T เบื้องต้น

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44