ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2018

25-DRA-20

Basic
วัตถุประสงค์

    สามารถอ่านแบบงาน (Drawing) ที่ใช้สัญลักษณ์ GD&T ได้และอธิบายถึงลักษณะความผิดรูป (Deform) ของชิ้นงาน   ที่ยอมให้เกิดขึ้นได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล หรือมีประสบการณ์ในการอ่านแบบงานในการผลิตและควบคุมคุณภาพชิ้นส่วน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล หรือมีประสบการณ์ในการอ่านแบบงานในการผลิตและควบคุมคุณภาพชิ้นส่วน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1. เอกสารประกอบการสอน

เนื้อหาหลักสูตร

1. การกำหนดส่วนต่างๆของชิ้นงานในแบบงาน (Drawing)
2. ตัวเลขกำหนดขนาดแบบต่างๆที่มีผลต่อการวัดการตรวจสอบ
3. ลักษณะพื้นผิวชิ้นงานที่อาจผิดรูป (Deform) ได้
4. การแปลความหมายและการและการตรวจสอบของการควบคุมรูปทรง (Form) เช่น ความราบ ความตรง ความกลม ความทรงกระบอก
5. การแปลความหมายและการและการตรวจสอบของการควบคุมการจัดวาง (Orientation) เช่น ความตั้งฉาก ความขนาน ความเอียง ความเป็นมุม
6. การแปลความหมายและการและการตรวจสอบของการควบคุมที่ตั้ง (Location) เช่น ความได้ตำแหน่ง ความสมมาตร ความร่วมศูนย์ร่วม
7. การแปลความหมายและการและการตรวจสอบของการหนีศูนย์เมื่อหมุน (Run out and Total Run out) 
8. การแปลความหมายและการและการตรวจสอบของผิวโครงร่าง (Profile)

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44