ความหมายสัญลักษณ์ GD&T ขั้นสูงตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2018

25-DRA-21

Advanced
วัตถุประสงค์

    สามารถอ่านแบบงาน (Drawing) ที่ใช้สัญลักษณ์ GD&T เพิ่มเติมขั้นสูงได้และอธิบายถึงลักษณะความผิดรูป (Deform) ของชิ้นงาน   ที่ยอมให้เกิดขึ้นได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล หรือมีประสบการณ์ในการอ่านแบบงานในการผลิตและควบคุมคุณภาพชิ้นส่วน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล หรือมีประสบการณ์ในการอ่านแบบงานในการผลิตและควบคุมคุณภาพชิ้นส่วน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1. เอกสารประกอบการสอน

เนื้อหาหลักสูตร

1.คำนิยามต่างๆตามมาตรฐาน ASME Y14.5
2.สภาวะ Worst case boundary เช่น VC, RC, IB, OB, และ MAX/MIN Boundary
3.Datum Reference Frame, Multiple DRF, Intrinsic Datum
4.Datum target, RPS datum 
5.Tolerance of position –Simultaneous requirement
6.Composite Position Tolerancing
7.Multiple Single-Segment Position Tolerancing 
8.Position tolerancing for nonparallel hole
9.Tolerance of position with Boundary 
10.Tolerance of Form, Profile, Orientation, and Runout

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44