การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล

25-MCD-11

Basic
วัตถุประสงค์

  หลังจากการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมสามารถ

  1. ระบุปัจจัยด้านการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้

  2. อธิบายหลักการทำงานของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้

  3. อธิบายหลักการประกอบของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้

  4. เลือกและออกแบบการเชื่อมต่อแบบต่างๆ ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ช่างเทคนิคในกลุ่มงานเครื่องกลหรือไฟฟ้าและผ่านการอบรมในหลักสูตรการหาภาระกระทำเพื่อการออกแบบเครื่องจักรกล (25-MCD-01) มาแล้ว

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ช่างเทคนิคในกลุ่มงานเครื่องกลหรือไฟฟ้าและผ่านการอบรมในหลักสูตรการหาภาระกระทำเพื่อการออกแบบเครื่องจักรกล (25-MCD-01) มาแล้ว

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. ชุดประกอบรางเลื่อน Linear Guide

  2. ชุดประกอบสายพาน

  3. ชุดประกอบต่อเพลาคัปปลิ่ง

  4. ชุดชิ้นส่วนเครื่องยนต์

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักเบื้องต้นในการออกแบบ

2. พิกัดงานสวมและการกำหนดขนาดทำงาน

3. ความหยาบผิวงาน

4. กรรมวิธีการผลิตและรูปร่างชิ้นส่วนเครื่องจักร

5. พื้นฐานการคำนวณตรวจสอบความแข็งแรงของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

6. วัสดุ

7. มาตรฐาน

8. การออกแบบงานต่อชิ้นส่วนด้วยการเชื่อมโลหะ

9. การออกแบบงานต่อชิ้นส่วนด้วยการย้ำหมุด

10. การออกแบบงานต่อชิ้นส่วนด้วยสลักเกลียว

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44