การกำหนดขนาดเลือกใช้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระดับ 1

25-MCD-12

Basic
วัตถุประสงค์

   หลังการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมสามารถเลือกขนาดชิ้นส่วนทางกลมาตรฐานที่เหมาะสมกับภาระงานได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผ่านการอบรมในหลักสูตร: การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล (25-MCD-11) มาแล้ว

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผ่านการอบรมในหลักสูตร: การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล (25-MCD-11) มาแล้ว

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. ชุดประกอบรางเลื่อน Linear Guide

  2. ชุดประกอบสายพาน

  3. ชุดประกอบต่อเพลาคัปปลิ่ง

  4. ชุดชิ้นส่วนเครื่องยนต์

เนื้อหาหลักสูตร

1. ลักษณะโดยทั่วไปของเครื่องจักรกลและเครื่องจักรอัตโนมัติ

2. ระบบแรงต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

3. แนวความคิดขั้นต้น (conceptual design) และการทำงานของชิ้นส่วนทางกล (machine elements)

4. อุปกรณ์ต้นกำลังที่ใช้ในเครื่องจักรกล เช่น กระบอกสูบลม มอเตอร์ไฟฟ้า 

5. การเลือกใช้และการกำหนดขนาดชิ้นส่วนระบบประคองและรองลื่นด้วยตลับลูกปืน (Roller Bearing)

6. การเลือกใช้และการกำหนดขนาดชิ้นส่วนระบบประคองและรองลื่นด้วย slide bush

7. การเลือกใช้และการกำหนดขนาดชิ้นส่วนระบบประคองและรองลื่นด้วย linear guide

8. การเลือกใช้และการกำหนดขนาดชิ้นส่วนระบบส่งกำลังด้วยบอลล์สกรู

9. การเลือกใช้และการกำหนดขนาดชิ้นส่วนระบบส่งกำลังด้วยสายพาน

10. การเลือกใช้และการกำหนดขนาดชิ้นส่วนระบบการจับยึดด้วยสลักสวม  ลิ่ม สไปน์

11. หลักการประกอบและปรับตั้งชิ้นส่วนต่า

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44