การจำลองโมเดลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Plant Simulation (ขั้นสูง)

25-OPM-11

Advanced
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้าง คอมพิวเตอร์โมเดลสายการผลิตด้วย Plant Simulation ในกรณีที่มีเงื่อนไขในการผลิตที่ซับซ้อนได้
  2. สามารถประยุกต์ใช้ชุดคำสั่งเพื่อทำการบันทึกข้อมูลหรือนำเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อมูลต่างๆได้
  3. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ Optimization ในการสร้างเหตุการณ์ทดลองในสายการผลิต และหาคำตอบหรือทางเลือกที่ดีที่สุดได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. จบวิศวกรรมอุตสาหการ
  2. จบบริหารการผลิต
  3. มีความรู้ความเข้าใจการบริหารการผลิต

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. จบวิศวกรรมอุตสาหการ
  2. จบบริหารการผลิต
  3. มีความรู้ความเข้าใจการบริหารการผลิต

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. Computer + Software 6 Unit

เนื้อหาหลักสูตร

1.แนะนำโปรแกรม Tecnomatix Plant Simulation 
2.การสร้างโมเดลจำลองขั้นต้นsimulation modelling
3. สร้างแบบจำลอง
  - แรงงาน
  - วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์แรงงานคน 
4. สร้างแบบจำลองด้วยโมดูลพื้นฐาน
  - คัมบัง
5. แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Value Stream Mapping Simulation และการสร้างแบบจำลองVSM 
6. การสร้าง โมเดล VSM
  - รู้จักวัตถุในการใช้สร้าง VSM
  - รู้จักวัตถุใช้ในการวิเคราะห์VSM
7. การสร้างจำลองแบบกระบวนการเชิงเดี่ยวในVSM
8. การสร้างจำลองแบบกระบวนการประกอบในVSM 
9. การสร้างจำลองแบบกระบวนการReworkในVSM 
10.การสร้างจำลองแบบกระบวนการsupermarketในVSM 
11.การวิเคราะห์ Buffer ใน VSM
13.การสร้าง โมเดล VSM
   - ใช้คัมบังเรียกงาน
  -  ใช้คัมบังแบบTraffic Light 
14. การสร้าง โมเดล VSM
   - Heijunka

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

15,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

15,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44