เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 3 แกนโดยใช้โปรแกรม NX

41-CAM-01

Intermediate
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถสร้าง NC-CODE โดยใช้โปรแกรม NX สำหรับเครื่อง CNC Milling ในการกัดงานแบบ 2.5 แกน และ 3 แกนได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน หรือเทคนิคการผลิต ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร            “การเขียนโมเดล3มิติ ด้วย ด้วยโปรแกรม NX 11.0” 
  (25-CAD-30)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน หรือเทคนิคการผลิต ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร            “การเขียนโมเดล3มิติ ด้วย ด้วยโปรแกรม NX 11.0” 
  (25-CAD-30)

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม NX

เนื้อหาหลักสูตร

1. การออกแบบกระบวนการผลิตและการกำหนดเงื่อนไข
ในการทำงานที่เหมาะสม
2. การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับงานกัด
แบบ 2 แกนครึ่ง
3. การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับงานกัดเบ้า
4. การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับงานกัด
แบบ 3 แกน
5. การใช้ Post processor สร้าง NC - CODE

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

11,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

11,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44