เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 4-5 แกน โดยใช้โปรแกรม HyperMill

41-CAM-12

Advanced
วัตถุประสงค์

    ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถสร้าง NC-CODE โดยใช้โปรแกรม HyperMill สำหรับเครื่อง CNC Milling ในการกัดงานแบบ 4-5 แกนได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน หรือเทคนิคการผลิต 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน หรือเทคนิคการผลิต 

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม HyperMill

เนื้อหาหลักสูตร

1. การออกแบบกระบวนการผลิตและการกำหนดเงื่อนไข
ในการทำงานที่เหมาะสม
2. การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับ
งานกัดแบบ 3+2 แกน
3. การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับ
งานกัดแบบ 4 แกน
4. การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับ
งานกัดเบ้า 5 แกน
5. การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับ
งานกัดผิว 5 แกน
6. การใช้ Post processor สร้าง NC – CODE
7. การแสดง Simulate Tool Path 5 แกน

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44