เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 3 แกน โดยใช้โปรแกรม Master CAM

41-CAM-21

Intermediate
วัตถุประสงค์

  ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการตัดเฉือนแบบ 3 แกนสำหรับ ซีเอ็นซี งานกัด ด้วย โปรแกรมมาสเตอร์แคม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องจักรพื้นฐาน 
  2. ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน 
  3. ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 และทำงานในสายการผลิตชิ้นส่วน ด้วยเครื่องกัด ซีเอ็นซี อย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องจักรพื้นฐาน 
  2. ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน 
  3. ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 และทำงานในสายการผลิตชิ้นส่วน ด้วยเครื่องกัด ซีเอ็นซี อย่างน้อย 3 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  โปรแกรม มาสเตอร์แคม 
  เครื่องกัด ซีเอ็นซี

เนื้อหาหลักสูตร

1. คุณลักษณะเบื้องต้น ของเครื่องกัด ซีเอ็นซี
        - ระบบแกนและระนาบของเครื่องกัด ซีเอ็นซี
        - คำสั่งเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องกัด ซีเอ็นซี
2. กระบวนการผลิตด้วยวิธีการกัดงาน
        - รูปแบบเครื่องมือตัดที่เหมาะสม 
3. องค์ประกอบเบื้องต้นของโปรแกรมมาสเตอร์แคม
        - พื้นฐานการทำงานของโปรแกรม
        - คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูป 2 มิติ
        - คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูป 3 มิติ
4. หลักการสร้างเส้นทางการเดินเครื่องมือตัด  
        - รูปแบบการเดินกัดงานแบบ 2 แกน
        - รูปแบบการเดินกัดงานแบบ 2.5 แกน
        - รูปแบบการเดินกัดงานแบบ 3 แกน
5. การสร้างชุดคำสั่ง NC-CODE
        - การกำหนด Post processor
        - การรับส่งข้อมูล

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

9 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44