เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงาน Wire EDM โดยใช้โปรแกรม Master CAM

41-CAM-41

Intermediate
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะเขียนโปรแกรม ควบคุมเครื่องWire EDM ซีเอ็นซี โดยใช้โปรแกรม Mastercam

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิต ช่างเขียนแบบ

  2. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง Wire EDM และอ่านคำสั่งภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิต ช่างเขียนแบบ

  2. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง Wire EDM และอ่านคำสั่งภาษาอังกฤษได้

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่อง Wire EDM

เนื้อหาหลักสูตร

1. ระบบแกนและระนาบของเครื่อง Wire EDM

2. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

3. การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดงานอาศา และ4แกน

4. การ Post processor สร้าง NC – Code

5. การส่งข้อมูล 

6. การติดตั้งค่าจุดอ้างอิง

7. การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร

8. การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กับเครื่อง Wire EDM

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

9 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,400 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,400 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44