การควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกน

41-CNC-03

Advanced
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องจักรCNC Milling      5 แกนได้อย่างถูกต้อง,เลือกใช้หัวจับและเครื่องมือตัดสำหรับ CNC Milling 5แกน รู้วิธีการใช้ CNC 4 แกน และ 5 แกน ในงาน CAD/CAM

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน หรือเทคนิคการผลิตผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน หรือเทคนิคการผลิต

  2. มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกัด ซีเอ็นซี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน หรือเทคนิคการผลิตผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน หรือเทคนิคการผลิต

  2. มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกัด ซีเอ็นซี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่องกัด  CNC Milling 5 axis 

เนื้อหาหลักสูตร

1. บทนำ 5แกนและ4แกน

2. พื้นฐาน4แกนและ5แกน

3. เครื่องจักร4-5แกนและวิธีการควบคุม

4. M codes 4-5แกน และ Cycles

5. หลักการใช้4-5แกนในงานCAD/AM

6. หัวจับ T00l และเครื่องมือตัด 4-5 แกน

7. ปฎิบัติ 4-5 แกน

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

14,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

14,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44