การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับ 2

41-CNC-12

Intermediate
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะใช้ C-Axis ในเครื่องกลึง CNC และสามารถควบคุมเครื่องกลึง CNC เพื่อการปฏิบัติงาน ได้อย่างปลอดภัย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 (41-CNC-11) หรือ

  2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน หรือเทคนิคการผลิตที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกลึง CNC

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 (41-CNC-11) หรือ

  2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน หรือเทคนิคการผลิตที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกลึง CNC

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม:

  1. เครื่องกลึง CNC 

เนื้อหาหลักสูตร

1. ทบทวนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

2. การเขียนโปรแกรมแกน  C (C-Axis)

3. การเขียนโปรแกรมถาม – ตอบ 

4. การปฏิบัติงานกับเครื่องกลึง CNC

5. การส่งข้อมูล 

6. การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กับเครื่องกลึง CNC

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44